onas_cr6

Spółka BTCIdea skupia grupę doświadczonych programistów z różnych dziedzin biznesu.
Pomagamy przemysłowi 
w szeroko pojętym przygotowaniu aplikacji pod klucz.
Proponujemy specjalistów w obszarach:

Programista warstwy aplikacji

Osoba pełniąca tę rolę  posiada kompetencje i doświadczenie praktyczne w zakresie programowania w językach  Java ,C/C++, SQL i PL/SQL, C#, PHP znajomość struktur danych XML, UML, ANTLR, narzędzi programistycznych: Eclipse, SQL Navigator, Maven, Eclipse SVN, GIT, WebLogic, Tomcat.
.Znajomość protokołów wymiany danych SOAP, IBM WebSphere MQ, Json.

Może świadczyć  wsparcie programistyczne w zakresie

  • Opracowanie i oprogramowanie interfejsów wymiany danych (integracja zewnątrz systemowa)
  • Wprowadzanie zmian funkcjonalności interfejsu użytkownika danych (integracja wewnątrz systemowa)

onas_cr2

Programista warstwy logiki biznesowej

Osoba pełniąca tę rolę posiada kompetencje i doświadczenie praktyczne w zakresie programowania w językach  Java ,C/C++, SQL i PL/SQL, C# znajomość struktur danych XML, UML, ANTLR, narzędzi programistycznych: OracleForms, OracleReports, JDeveloper, SQL Developer, Eclipse SVN, GIT.
Może świadczyć wsparcie programistyczne w zakresie

  • Opracowanie i oprogramowanie zasad przetwarzania danych z interfejsów
  • Oprogramowanie zasad przetwarzania danych z baz danych systemu

Programista SQL- architekt baz danych

Posiada umiejętność zarządzania i obsługi baz danych, administrowania systemami bazodanowymi Oracle.
Zna zagadnienia optymalizacji i opisu architektury danych, utrzymywania oraz rozwijania bazy danych aplikacji
a także implementacji aplikacji oraz skryptów przetwarzających dane.  Osoba pełniąca tę rolę  zna techniki bazodanowe, narzędzia do ich obsługi oraz dba o spójność i bezpieczeństwo warstwy danych.

Analityk Biznesowy i Architekt Systemu

Znał techniki projektowania systemów i aplikacji IT. W ramach swych zadań analityk współpracuje z programistami
i Biznesem w celu dostarczenia kompletnego, spójnego i spełniającego wymagania biznesowe rozwiązania analitycznego. Konsultant ten opracowuje także architekturę systemów informatycznych oraz analizę zależności architektonicznych systemów informatycznych. Architekt wspiera zespół programistów poprzez :

  • onas_cr1uszczegółowienie koncepcji rozwiązania,
  • wypracowanie spójnego rozwiązania architektonicznego,
  • anali